Menu

FBS - FB Støtteforening

FBS - også kaldet Flemløse Boldklubs Støtteforening - er en forening af trofaste ildsjæle som hver mandag stiller deres frivillige arbejdskraft til rådighed for at afholde bankospil i Køng Forsamlingshus kl. 19.15
Overskuddet fra bankospillet går ubeskåret til Flemløse Boldklub, det være sig enten som tilskud til forbedringer af lokaler, indkøb af diverse sportsremedier eller som bidrag til holdaktiviteter (træningslejr/fodboldture) - især med fokus på Flemløse Boldklubs ungdomsafdeling.

 

Støtteforeningen er en uvurderlig samarbejdspartner for boldklubben, som er med til økonomisk at sikre den fremtidige drift af Flemløse Boldklub.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk